W wypadku otwierania obiektu z NAV Development Environment system uruchamia za każdym razem nową instancję klienta RTC - NAV 2016

W wypadku gdy podczas otwierania obiektu z NAV Development Environment system za każdym razem uruchamia nową instancję klienta RTC należy zarejestrować jeden z DLL z katalogu, w którym zainstalowane jest NAV.
 
Po uruchomieniu wiersza poleceń jako administrator należy wykonać następującą komendę :
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe /register "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\90\RoleTailored Client\Microsoft.Dynamics.Nav.Client.WinForms.dll" /tlb

Jeżeli to nie pomoże to w pliku C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft Dynamics NAV\140\ClientUserSettings.config
ustawić <add key="DnsIdentity" value="bc.seetech.pl" />, oczywiście adres może być inny na innym serwerze