Wdrożenie nowej wersji systemu zgłoszeniowego

Wdrożenie nowej wersji systemu zgłoszeniowego pozwala na przegląd wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych przez użytkowników danej organizacji. Uprawnione osoby mogą sprawować nadzór nad wszystkimi zgłoszeniami obsługiwanymi przez dział wsparcia Seetech. Administratorzy poszczególnych organizacji powinni kontaktować się z działem wsparcia Seetech (SerwisNAV@seetech.pl) w celu ustalenia stosownych uprawnień. Przypominamy, że portal systemu zgłoszeniowego Seetech jest dostępny pod adresem http://helpdesk.seetech.pl .